Adnoddau

Available Translations:

Cliciwch ar un o'r dogfennau i'w lawrlwytho

2017 Adroddiadau

  
Cipolwg ar ganlyniadau RhMGG  
Gorffennaf 20171.2MbPDF icon GMEP-Glance-2017.pdf
Crynodeb gweithredol o adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG                       
Gorffennaf 20175.9MBPDF icon GMEP-Final-Report-Exec-Summ-2017.pdf
Adroddiad terfynol RhMGG  
Gorffennaf 20176.6MBPDF icon GMEP-Final-Report-2017.pdf
Atodiadau i adroddiad terfynol RhMGG   
Gorffennaf 201733MBPackage icon GMEP-Final-Report-Annexes2017.zip

2016 Adroddiadau

  
Crynodeb o ganlyniadau trydedd flwyddyn RhMGG, yn ôl canlyniadau unigol glastir  
Hydref 20161.7MBPDF icon GMEP-Summary-of-results-by-Glastir-Outcome-2016-07-EN (1).pdf

Opsiynau ar gyfer Fframwaith Monitro Adnoddau Naturiol integredig newydd ar gyfer Cymru

  
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Crynodeb Gweithredol

Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Rhestr o ddeg argymhelliad ô'r adroddiad (pedwar tudalen).

  
Tachwedd 2016804KBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Executive-Summary-2016-11-30.pdf
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad Cryno

Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru. Crynodeb 13 tudalen o'r adroddiad a'r argymhellion.

  
Tachwedd 20161.5MBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-Summary-2016-11-30.pdf
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Dogfenau ychwanegol

Adroddiad ar prosiect i nodi opsiynau ar gyfer datblygu argymhellion ar gyfer fframwaith monitro adnoddau naturiol integredig ar gyfer Cymru
Nid yw'r dogfennau yma ar gael yn Gymraeg.

  
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Adroddiad

Yr adroddiad cyfan, (56 tudalen).

  
Tachwedd 20162.3MBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Report-2016-11-30.pdf
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Atodiadau

Atodiadau'r adroddiad (254 tudalen).

  
Tachwedd 20165.6MBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Appendices-2016-10.pdf
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Gwyddoniaeth y Dinesydd

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix G', tudalen 123 yn y ddogfen atodol gyfan.

  
Tachwedd 20161.8MBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Citizen-Science-2016-11-30.pdf
   
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Arsyllu Dear

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix F', tudalen 89 yn y ddogfen atodol gyfan.

  
Tachwedd 20162.8MBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Earth-Observation-2016-11-30.pdf
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : DNA moleciwlaidd/amgylcheddol

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix H', tudalen 159 yn y ddogfen atodol gyfan

  
Tachwedd 20161.4MBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Molecular-Environmental-DNA-2016-11-30.pdf
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Data a Gwybodeg

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix K', tudalen 192 yn y ddogfen atodol gyfan

  
Tachwedd 2016520KBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Technical-Briefing-Paper-Data-Informatics-2016-11-30.pdf
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Monitro Dŵr Croyw

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix I', tudalen 172 yn y ddogfen atodol gyfan.

  
Tachwedd 20161.1MBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Freshwater-Monitoring-2016-11-30.pdf
Adroddiad Prosiect - Cyfnod I : Ymateb Brys

Gweler y ddogfen yma hefyd fel 'Appendix J', tudalen 188 yn y ddogfen atodol gyfan.

  
Tachwedd 2016690KBPDF icon Options-for-Integrated-NRMF-for-Wales-Report-Phase-1-Emergency-Response-2016-11-30.pdf

Crynodebau

  
Crynodeb i gynyrthwyo rheoli adnoddau naturiol

Crynodeb o ddata a gynhrchwyd gan RhMGG wedi ei drosi i fetrigau, mapiau ac offer ymarferol a gellir eu defnyddio i ddatblygu polisïau a mentrau newydd i ddarparu dull mwy integredig o reoli ein hadnoddau naturiol.

  
Gorffennaf 20161.7MBPDF icon GMEP-Natural-Resource-Management-2016-07-EN.pdf
Exploring approaches for constructing Species Accounts in the context of the SEEA-EEA

Proses cychwynnol i ddatblygu disgrifiadau gofodol o statws rhywogaethau o fewn cyd-destun prosesau Cyfrifeg Amgylcheddol-Economeg - Cyfrifeg Ecosystem Arbrofol.
Awduron blaenol: Steven King; Claire Brown; Mike Harfoot; a Lucy Wilson.

  
20168.8MBMissing
Estimating the effect of nitrogen fertilizer on the greenhouse gas balance of soils in Wales under current and future climate

(Amcan yn ofodol, effaith gwrtaith nitrogen ar falens nwyon tŷ gwydr yn allyrru o briddoedd yn Gymru yn yr hinsawdd bresennol ag dyfodol)
Abdalla et al 2016: Astudiaeth o ddefnyddio'r model ECOSSE i amcan fflycsau mewn nwyon tŷ gwydr a charbon organig o bridd, o fewn tri phrif ddefnydd o dir yn Gymru: Gwair, ar, a choedwigoedd.

  
20161.5MBPDF icon GMEP-Abdalla-et-al-2016.pdf

Posteri

  
Relating agri-environmental payments in Wales to Ecosystem Services

(Cysylltu taliadau amaeth-amgylchedd yn Gymru i wasanaethau ecosystemau)
Dull o gyfuno monitro a modelu er mwyn fwyhau deilliant amgylcheddol, cymdeithasol, ag economaidd o fesurau wasanaethau ecosystemau ar raddfa genedlaethol. Cyflwynwyd gan Dr Amy Thomas (CEH) yn Gynhadledd Ewropeaidd Gwasanaethau Ecosystemau 2016.

  
Medi 2016780KBPDF icon GMEP-AThomas-ESP-ES-for-agri-Env-payments-2016.pdf

Cyflwyniadau

  
'Mesofauna communities in soil: Key drivers at the national scale'

Cyflwyniad a rhoddwyd gan Paul George i Gyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Brydeinig o Wyddor Bridd yn Brifysgol Reading

  
Medi 2016780KBPDF icon BSSS-poster-Paul-George.pdf

2015 Adroddiadau

  
Adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG

Adroddiad blynyddol 316 tudalen (ag atodiadau) sy'n rhoi cyfrif cynhwysfawr o ganfyddiadau'r prosiect ar ddiwedd yr ail flwyddyn ynghyd ag atodiadau cysylltiedig

  
Medi 201540MBPackage icon GMEP-Year-Two-Annual-Report-2015-09.zip
   
Mapping the extent and condition of Welsh peats

Adroddiad 47 tudalen a ymgymerwyd o fewn RhMGG i ddarparu gwell data ar faint a chyflwr mawndiroedd yn Gymru

  
Mai 201521MBPDF icon GMEP-Evans-Mapping-the-extent-and-condition-of-Welsh-peats-2015-05.pdf

Crynodebau

  
Crynodeb i'r cyhoedd o adroddiad ail flynyddol flwyddyn RhMGG

Crynodeb ddwyieithog dwy dudalen syml sy'n rhoi trosolwg byr o ganfyddiadau'r prosiect yr ail flwyddyn

  
Medi 2015198KBPDF icon GMEP-Year-Two-Report-Citizen-Summary-2015-09.pdf
Crynodeb o adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG

Crynodeb dwyieithog 41 tudalen o adroddiad blynyddol yr ail flwyddyn

  
Medi 20152.9MBPDF icon GMEP-Year-Two-Report-Summary-2015-09.pdf
Crynodeb gweithredol o adroddiad blynyddol ail flwyddyn RhMGG

Crynodeb ddwyieithog gweithredol 15 tudalen annhechnegol sy'n crynhoi canfyddiadau'r adroddiad blynyddol yr ail flwyddyn

  
Medi 20151.8MBPDF icon GMEP-Year-Two-Report-Executive-Summary-2015-09.pdf
Crynodeb o ganlyniadau RhMGG ynghyd ac amcanion strategol glastir                                        
Gorffennaf 2015293KBPDF icon GMEP-Summary-Against-Glastir-Strategic-Objectives-2015-07.pdf
Crynodeb o ganlyniadau RhMGG yn ôl canlyniadau unigol glastir                                        
Gorffennaf 2015928KBPDF icon GMEP-Summary-of-results-by-Glastir-Outcome-2015-07-EN.pdf

Cyhoeddusrwydd

  
Astudiaeth achos CEH - Cefnogi ffermwyr i greu Cymru fwy cynaliadwy

Taflen dwy dudalen A4 sy'n disgrifio cyfraniad Rhaglen Monitro a gwerthuso Glastir i gefnogi ffermwyr i greu Cymru fwy cynaliadwy

  
Rhagfyr 20151.6MBPDF icon GMEP-Delivering-Sustainable-Wales-A4-2015-12-EN.pdf

Cyflwyniadau

  
Cyfarfod rhanddeiliaid RhMGG, Rhagfur 2015

Cyflwyniadau a roddir gan Bridget Emmett, Simon Smart, David Robinson, David Chadwick ag Ruth Swetnam, yn cynnwys trosolwg ag uchafbwyntiau'r rhaglen yn ogystal â chyflwyniadau cynhwysfawr sy'n canolbwyntio ar fioamrywiaeth, pridd, dŵr croyw, lliniaru newid yn yr hinsawdd ag elfennau tirwedd (Seasneg yn unig).

  
Rhagfyr 201527.4MBPackage icon GMEP-Stakeholder-Meeting-Cardiff-2015-12-10.zip
Monitoring Agri-environment in Wales

Cyflwyniad gan Bronwen Williams yn Nhachwedd 2015 sy'n rhoi trosolwg o Raglen Monitro a Gwerthuso Glastir. (Seasneg yn unig)

  
Tachwedd 20154.1MBMissing
A combined monitoring and modelling approach to maximise the impacts of agri-environment payments at a national scale

Cyflwyniad a rhoddwyd gan Bridget Emmett yn gynhadledd 'Science for the Environment 2015 - Environmental Monitoring and Assessment: Challenges and opportunities' yn Aarhus, Denmarc yn Hydref 2015. (Seasneg yn unig)

  
Tachwedd 20154.2MBPDF icon GMEP-Smart-Emmett-Copenhagen-2015-11.pdf
A combined monitoring and modelling approach to maximise the impacts of agri-environment payments at a national scale

Cyflwyniad a rhoddwyd gan Bridget Emmett yn gynhadledd 'Science for the Environment 2015 - Environmental Monitoring and Assessment: Challenges and opportunities' yn Aarhus, Denmarc yn Hydref 2015. (Seasneg yn unig)

  
Hydref 20153.6MBPDF icon GMEP-Emmett-Aarhus-2015-10.pdf
Adnoddau naturiol Cymru: Gwyntwch Ecosystemau a Bioamrywiaeth

Cyflwyniad gan yr Athro Jack Cosby a rhoddir yng Nghynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru ym mis Medi 2015. Roedd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar wytnwch ecosystemau a bioamrywiaeth. (Seasneg yn unig)

  
Medi 20153.1MBPDF icon GMEP-Cosby-WBP-Conference-2015-09-19.pdf
Ddatblygu dangosyddion ar gyfer adrodd gwydnwch adnoddau naturiol Cymru

Cyflwyniad gan Yr Athro Bridget Emmett a rhoddir ym mis Gorffennaf 2015 yn Fforwm Polisi Cymru sy'n darparu disgrifiad o ddefnyddio rhaglenni monitro i ddatblygu dangosyddion ar gyfer adrodd gwydnwch adnoddau naturiol Cymru. (Seasneg yn unig)

  
Gorffennaf 20151.6MBPDF icon GMEP-Emmett-Wales-Policy-Forum-July-2015-08-05.pdf
Trosolwg o RhMGG

Trosolwg o RhMGG a gyflwynwyd ym Mawrth 2015. (Seasneg yn unig)

  
Mawrth 20153.8MBPDF icon GMEP-overview-March-2015-09-19.pdf

2014 Cyflwyniadau

  
Trosolwg byr o prosiect RhMGG

Cyflwyniad gan Bronwen Williams yn Hydref 2014 yn ddarparu trosolwg byr o prosiect RhMGG. (Seasneg yn unig)

  
Hydref 20142.9MBPDF icon GMEP-BWilliams-Finnish-delegation-2014-10-15.pdf
Trosolwg o'r gwaith modelu o fewn RhMGG

Trosolwg o'r gwaith modelu o fewn RhMGG a gyflwynwyd ym Mehefin 2014. (Seasneg yn unig)

  
Mehefin 2014444KBPDF icon GMEP-Modelling-overview-2014-06-06.pdf
Y model 'MultiMOVE'

Cyflwyniad byr yn rhoi trosolwg o'r model 'MultiMOVE' sy'n disgrifio addasrwydd cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau planhigion. (Seasneg yn unig)

  
Mehefin 2014381KBPDF icon GMEP-MultiMOVE-2014-06-06.pdf
Fframwaith Modelu Allyriadau Tryledol Llygrydd Cymru

Cyflwyniad byr sy'n rhoi trosolwg o Allyriadau Tryledol Llygrydd Cymru. (Seasneg yn unig)

  
Mehefin 2014678KBPDF icon GMEP-WDPEMF-2014-06-06.pdf
'Land Utilization and Capability Indicatior'

Golwg gyffredinol ar fapiau modelu LUCI ('Land Utilization and Capability Indicator), a gwerthusiad gwasanaethau ecosystem o'r is-faes i raddfa genedlaethol. (Seasneg yn unig)

  
Mehefin 20143.3MBPDF icon GMEP-LUCI-2014-06-06.pdf
Indecs Ansawdd Gweledol RhMGG

Golwg gyffredinol ar y VQI ('Visual Quality Index'); Indecs a ddatblygwyd o fewn RhMGG ar gyfer graddio ansawdd y tirlun. (Seasneg yn unig)

  
Mehefin 20141.7MBPDF icon GMEP-VQI-2014-06-06.pdf

2013 Adroddiadau

  
Environmental Management on Farmland

Dull integredig ecolegol, cymdeithasol a ffisegol o fonitro newidiadau amgylcheddol ac effeithiau o drin tir.
Ysgrifennwyd gan Bridget Emmett, a chyhoeddwyd gan 'The Association of Applied Biologists, Aspects of Applied Biology (118)', 2013.

  
2016330KBPDF icon EMMETT-AAB-118-2013.pdf
Adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf

Adroddiad blynyddol 250 tudalen sy'n rhoi disgrifiad cynhwysfawr o ganfyddiadau'r prosiect ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, gydag atodiadau. (Seasneg yn unig)

  
Mai 2014

9.5MB

16MB

PDF icon GMEP-First-Year-Annual-Report-2014-05-17.pdf

PDF icon GMEP-First-Year-Annual-Report-Appendices-2014-05-17.pdf

Crynodebau

  
Crynodeb o adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf

Crynodeb dwyieithog 32 tudalen o adroddiad blynyddol y flwyddyn gyntaf

  
Mai 20142.4MBPDF icon GMEP-First-Year-Report-Summary-2014-07-31.pdf
Crynodeb gweithroedol o adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf

Crynodeb gweithredol dwyieithog 19 tudalen sy'n rhoi crynodeb annhechnegol o ganfyddiadau adroddiad blynyddol y flwyddyn gyntaf

  
Mai 20141.5MBPDF icon GMEP-First-Year-Report-Executive-Summary-2014-07-31.pdf
Crynodeb i'r cyhoedd o adroddiad blynyddol flwyddyn gyntaf

Crynodeb ddwyieithog syml, dwy dudalen sy'n rhoi trosolwg byr ar ganfyddiadau'r prosiect o'r flwyddyn gyntaf

  
Mai 2014740KBPDF icon GMEP-First-Year-Report-Citizen-Summary-2014-07-31.pdf

Cyflwyniadau

  
Cymhwyso LUCI ar raddfa genedlaethol yng Nghymru

Cyflwyniad o LUCI (Land Utilization and Capability Indicator) a ddarparwyd yn gyfarfod Isadran Stategol y Cenhedloedd Unedig yn Nhachwedd 2013. (Seasneg yn unig)

  
Tachwedd 20132.9MBPDF icon GMEP-Emmett-UN-2014-09-16.pdf
Mae rhai o'r ffeiliau uchod wedi eu cywasgu i ffurf ffeil 'zip'. Gall y rhan fwyaf o ddyfeisiadau dadbacio ffeiliau zip yn barod. Cliciwch yma os ydych angen gosod y meddalwedd 7zip i ddadbacio'r ffeiliau:  
Mae angen meddalwedd addas i ddarllen dogfennau pdf ar eich dyfais i weld y ffeiliau uchod. Gall y rhan fwyaf o ddyfeisiadau wneud hyn yn barod. . Cliciwch yma os ydych angen gosod meddalwedd Adobe pdf am ddim: